אגרות מים וביוב

אגרות מים וביוב

מזה מספר שנים, תאגידי המים והביוב גובים אגרת ביוב דו-חודשית, כאשר שיעור האגרה נגזר מכמות המים הנצרכת על ידי הצרכן ועל פי תעריפים קבועים מראש.

במקרים רבים, כאשר כמות המים הנצרכת גבוהה מכמות הביוב הנפלטת, נוצר עיוות הגורם להשתת חיובי יתר על בעל הנכס.

בנושא זה, משרדנו עובד בשיתוף פעולה מלא עם מהנדסים ומומחים אשר מגבים את המהלכים המשפטיים הננקטים על ידנו בחוות דעת תומכות, המסייעות להביא להפחתה משמעותית בחיובים השוטפים.

לא אחת נמצא על-ידינו, כי ניתן להפחית את תשלום אגרת הביוב המשולמת לתאגיד, וזאת על בסיס טענות שהועלו על ידי משרדנו בתיקים שניהלנו מול תאגידי המים והביוב.

הניסיון והמקצועיות שלנו. ההצלחה שלך.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר, להכיר משרד עורכי דין מנוסה, אינטליגנטי אלגנטי ומחויב תמיד להצלחת הלקוח