חיובים יזומים

חיובים יזומים

בשנים האחרונות מתקשרות רשויות מקומיות שונות עם גורמים חיצוניים, לצורך העמקת הגביה (בתחום הארנונה, היטלי פיתוח והיטלי השבחה), זאת באמצעות יצירת ומשלוח שומות עבור שנים עברו (חיובים רטרואקטיביים). מדובר בדרישות תשלום חדשות ומפתיעות (לבעל הנכס), אשר מוצאות בעיקרן לסקטור העסקי והתעשייתי. בדרך כלל – מדובר בשומות מופרזות, בלתי סבירות ולעיתים אף בלתי חוקיות. למשרדנו נסיון רב ועתיר שנים בהתמודדות מול אותן דרישות תשלום ובהשגת התוצאות הטובות ביותר בענין זה – לעיתים עד כדי ביטול מלא של הפחתת החיוב החדש או הפחתתו למינימום האפשרי.

הניסיון והמקצועיות שלנו. ההצלחה שלך.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר, להכיר משרד עורכי דין מנוסה, אינטליגנטי אלגנטי ומחויב תמיד להצלחת הלקוח