היטלי פיתוח

הפחתת היטלי פיתוח

מרבית ההלכות בנושא היטלי פיתוח, אשר נקבעו על-ידי בתי המשפט השונים לרבות ביה"מ העליון, נוצרו במסגרת תביעות בהן משרדנו היה מעורב, בעקבותיהן הופחתו, נחסכו והוחזרו ללקוחותינו סכומי כסף גדולים.

אגרות והיטלי פיתוח נועדו לממן את הקמת התשתיות המוניציפאליות כגון ביוב, מים, תיעול, ניקוז, כבישים ומדרכות. במהלך השנים, אגרות והיטלים אלה התייקרו במאות אחוזים והפכו למקור הכנסה משמעותי עבור הרשויות המקומיות. נושא זה מכביד על יזמי וקבלני הבניה ולאחרונה גם על נכסים מניבים רבים, אשר נדרשים לשלם את ההיטלים ללא הנמקה ובמנותק מהתשתית בגינה הם מוטלים. תעריפיהם של האגרות וההיטלים הינם גבוהים ובלתי סבירים, ונובעים מטעויות מתודיות וחשבונאיות בשלבי הכנת התחשיב, טעויות אשר משרדנו יודע לזהות.

משרדנו בוחן את חיובי האגרות והיטלי הפיתוח מן המסד עד הטפחות כולל את סבירות תעריפי החיוב, את חוקיותם כפי שנקבעו בחוק העזר, את העילה לחיוב, את מועד התגבשותו, ובודק האם התשתיות מצמיחות זכות לרשויות מקומיות להשית חיוב בגינן. בחינה מעמיקה של חיובי לקוחותינו מניבה עבורם החזרים כספיים ניכרים.

הניסיון והמקצועיות שלנו. ההצלחה שלך.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר, להכיר משרד עורכי דין מנוסה, אינטליגנטי אלגנטי ומחויב תמיד להצלחת הלקוח