היטלי השבחה

היטלי השבחה

היטל השבחה הוא מס המוטל בעיקרו בגין השבחת זכויות בניה (שיעורו -מחצית מסכום ההשבחה), והוא משולם בעקבות מימוש הזכויות (היתר בניה, שימוש חורג, מכירת זכויות וכיוב'). לא אחת, מתעוררות סוגיות משפטיות בצד הסוגיות השמאיות. כך למשל – פרשנות בדבר היקף הזכויות ב"מצב הקודם" או "המצב החדש". כמו כן – חשובה עד מאד דרך התקיפה הנבחרת (שמאי מכריע ; וועדת ערר). יש לשים לב אף למועדים הקצובים (מאד) לתקיפת השומה.

למשרדנו נסיון רב והצלחות בנושא זה והוא טיפל ומטפל במספר רב של תיקים, חלקם תקדימיים.

 

הניסיון והמקצועיות שלנו. ההצלחה שלך.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר, להכיר משרד עורכי דין מנוסה, אינטליגנטי אלגנטי ומחויב תמיד להצלחת הלקוח