אגרות פינוי אשפה

חיובים בגין אשפה חריגה

"במצב הרגיל", עלויות פינוי האשפה של כל נכס אמורות על פניו, להיות מכוסות במסגרת תשלום הארנונה המושת על הנכס בידי הרשות המקומית באופן שוטף.

כאשר נכס מפיק "אשפה חריגה" כתוצאה מייצור או שימוש חריג, עליות פינוי אשפה אלו אינן נכללות במסגרת חיובי הארנונה השוטפים, והרשות המקומית אינה אמורה, על פניו, לשאת בהן.

אלא, שברשויות מקומיות רבות, "היטשטשו" הגבולות בין אשפה חריגה לבין אשפה רגילה לעניין כיסוי העלויות במסגרת תשלומי הארנונה. וכך – במרבית הרשויות המקומיות, מוצאים עצמם מפעלים ונכסים גדולים וקטנים כאחד, נדרשים לשאת בעלויות פינוי האשפה (פינוי עצמי או תשלום אגרות פינוי אשפה לרשות המקומית), וזאת מבלי שנקבעו לכך קריטריונים ברורים על ידי הרשות המקומית בחוק עזר כנדרש על פי הדין, ובמקביל ובנוסף – נדרשים הם לשלם לרשות המקומית את חיובי הארנונה השוטפים, כסדרם.

משרדנו מתמחה בביטול / הפחתת חיובים מעיין אלו בשם מספר רב של נכסים ולקוחות ומול רשויות מקומיות רבות. כמו כן – מדובר אף בהסדרת פינוי האשפה "מכאן ואילך" באופן מיטבי ללקוח.

הניסיון והמקצועיות שלנו. ההצלחה שלך.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר, להכיר משרד עורכי דין מנוסה, אינטליגנטי אלגנטי ומחויב תמיד להצלחת הלקוח