מומחי מס: "פסק דין בז"ן יתמרץ רשויות ליצור חיובים מנופחים"

מומחי מס: "פסק דין בז"ן יתמרץ רשויות ליצור חיובים מנופחים"

פורסם בגלובס, 28.12.2017

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001217394

זאת בעקבות פסק הדין של ביהמ"ש העליון שקבע כי בתי הזיקוק בחיפה וחיפה כימיקלים ישלמו לעיריית חיפה 250 מיליון שקל בגין עבודות פיתוח שבוצעו בין 2006-2008

ביקורות על פסק הדין של בית המשפט העליון שניתן החודש בעניין בזן: לטענת מומחים מוניציפליים, פסק הדין ייתן רוח גבית לרשויות מקומיות להשית היטלים מנופחים על מפעלים, שלא תמיד משקפים את היקף העלויות האמיתי.

כזכור, ב-10 בדצמבר פסק בית המשפט העליון כי בתי הזיקוק בחיפה וחיפה כימיקלים יצטרכו לשלם לעיריית חיפה כ-250 מיליון שקל בגין עבודות סלילה ותיעול שבוצעו בין השנים 2006-2008. בכך הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט המחוזי מאוגוסט 2014, לפיה המפעלים לא היו אמורים לשלם כלל.

סיבת החיוב היא עבודות סלילה ותיעול שביצעה עיריית חיפה לפני כעשור בשדרות ההסתדרות בעיר. עבודות אלה נועדו למנוע הצפות בדרך ששימשה באותה עת כדרך הגישה המרכזית למתחם בזן. העבודות בוצעו לאחר שהמתחם עבר לתחום השיפוט של עיריית חיפה בדצמבר 2005.

בגין העבודות דרשה עיריית חיפה לקבל היטלי הסלילה והתיעול מארבעת המפעלים השייכים לקבוצת בזן – בתי זיקוק, גדיב פטרוכימים, שמנים בסיסיים וכרמל אולפינים – ומחיפה כימיקלים. לאחר שבקשת התשלום סורבה, הגישה עיריית חיפה עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה – עתירה שכאמור נדחתה באוגוסט 2014, והעירייה הגישה ערעור לבית המשפט העליון.

החודש, כאמור, קיבל בית המשפט העליון את טענות עיריית חיפה והפך את חובת התשלום של המפעלים מאפס לכ-250 מיליון שקל.

נכון לדצמבר 2011 – תאריך בו נשלחה הודעת חיוב ראשונה למשיבות על-ידי עיריית חיפה – עמד הסכום הכולל של היטלי הסלילה והתיעול על כ-250 מיליון שקל. על-פי ההערכות, בתוספת ריבית הצמדה סכום זה עשוי להגיע לכ-400 מיליון שקל ולהתחלק בין 4 רשויות מקומיות: עיריית חיפה, עיריית קריית אתא, עיריית נשר והמועצה האזורית זבולון. מתוך סכום זה החלק היחסי של חיפה כימיקלים עומד על 9%, והיתרה – של מפעלי קבוצת בזן. בנוסף חויבו המשיבות בהוצאות משפט בגובה של 150 אלף שקל.

מפסק הדין עולה עוד כי הכספים שתגבה עיריית חיפה מהמשיבות ישמשו למימון פעילותה של החברה המנהלת של מתחם בזן, שאחראית בין היתר להקמת תשתיות ותחזוקתן.

בשבועות האחרונים נשמעה לא מעט ביקורת על פסק הדין וההשלכות הצפויות בעקבותיו, מטעם מומחים למיסוי מוניציפלי, ובזן אף הודיעה כי היא שוקלת לבקש דיון נוסף.

גם עו"ד אילן רובינשטיין, המתמחה אף הוא במיסוי מוניציפלי, סבור כי "היטלי פיתוח מוטלים מכוח חקיקה עירונית, אשר בבסיסה אמור לעמוד תחשיב הקובע את שיעור ההיטל. פרשנות תכליתית של חקיקה מסוג זה, לא אמורה ליצור עילת חיוב יש מאין. יש להקפיד על עקרונות חיוב ברורים. כך לדוגמה, בעבר, בית המשפט העליון לא התיר לעירית רעננה להשית היטל סלילה בגין ביצוע רחוב הולנדי, כיוון שחוק העזר שלה קבע חיוב רק לגבי כביש ומדרכה רגילים. לעומת זאת, עתה, בית המשפט הכשיר את החיוב, למרות שעל פניו, "מרחב התכנון" והתחשיב העומד בבסיס חוק העזר של חיפה, לא התיימרו לחול על המקרה המדובר".