פשרה בין קבלני ירושלים לגיחון תוזיל בניית דירות באלפי שקלים

זה למעלה מעשרים שנה שעורכי הדין במשרדנו מטפלים בתיקים רבים העוסקים בנושאי הארנונה, וזוכים להישגים תקדימיים ועקרוניים, לשביעות רצון הלקוחות. תיקים אלה וההצלחות המשפטיות הרבות שצברנו, מעניקים למשרדנו את שמו הטוב.

למשרד התמחות, ידע וניסיון רב בייצוג לקוחותיו בסוגיות הארנונה הכללית. הידע והניסיון בדיני הארנונה והתמצאותנו בתקנות ובצווים, באים לביטוי בשיעורי הפחתת הארנונה לרווחת לקוחות המשרד.

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה הקרויה "חיובים יזומים", הנשלחים מהרשויות המקומיות לבעלי נכסים מניבים. גזירה זו נובעת מסיבות שונות, בהן שינוי שיטת המדידה, שינוי במדיניות הארנונה וחיובם של חלקי בנין אשר בעבר לא חויבו בארנונה. תופעת החיובים היזומים מקיפה את המדינה כולה. מטרתה היא להעשיר את קופת הרשויות המקומיות, וזאת בין היתר – בשל צמצום הכספים המועברים אליהן מהשלטון המרכזי. 

טיפול משרדנו בחיובים היזומים מחייב אותנו לא רק להכרות מעמיקה עם החומר המשפטי, אלא גם עם המציאות המשפטית שהייתה נהוגה בתחומי הרשויות. הבנת מציאות זו מאפשרת לנו לזהות את השינויים שבוצעו במהלך השנים, בניגוד להוראות "חוקי ההקפאה", ולהשיג הצלחות בבתי המשפט.

משרדנו מטפל בנושא הארנונה, בין היתר עבור ובשם קניונים גדולים ומוכרים, דיורים מוגנים, חברות הייטק, חברות תשתיות ועוד, הזוכות אף לקבל ייעוץ שוטף ואיכותי בנושא זה.

הניסיון והמקצועיות שלנו. ההצלחה שלך.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר, להכיר משרד עורכי דין מנוסה, אינטליגנטי אלגנטי ומחויב תמיד להצלחת הלקוח