גביית יתר של היטלי פיתוח כתנאי להיתרי בנייה

יזמי שוק בצלאל נגד העירייה

מתוך מגזין "News1 מחלקה ראשונה", יצחק דנון, 26.5.2021

https://m.news1.co.il/Archive/001-D-427243-00.html

קרסו מתחם בצלאל וצ.מ.ח המרמן תובעות מעיריית תל אביב 5 מיליון שקל, בטענה לגביית יתר של היטלי פיתוח כתנאי להיתרי הבנייה.

חברות קרסו מתחם בצלאל וצ.מ.ח המרמן תובעות מעיריית תל אביב 5 מיליון שקל – היטלי פיתוח ששילמו כתנאי למתן היתרי בנייה בפרויקט שוק בצלאל בעיר.

בתביעה, שהוגשה (25.5.20) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי חוזה הפיתוח עליו חתמו עם העירייה, קבע חיובים ניכרים שאסור היה לעירייה לגבות. ההסכם גם הטיל על היזמים לבצע בעצמם עבודות פיתוח שונות, ומנע מהם לקבל זיכוי מההיטלים בגין תשלומי עבר.

עוד נטען, כי תחשיבי היטלי הפיתוח שבחוקי העזר סלילה ותיעול היו מופרזים בשיעור של 25% לפחות, ונפלו בהם פגמים מהותיים היורדים לשורש חוקיות התעריפים שנקבעו. התעריפים נקבעו בניגוד לנוהל משרד הפנים לעריכת תחשיבי היטלים. העירייה לקחה בחשבון שטח הקטן ברבע שהיה אמור להילקח בחשבון, ונכללו בתחשיבים הוצאות שאינן קשורות לתשתית הרלוונטית ושאין להביאן בחשבון לפי נוהל משרד הפנים.

לטענת היזמים, העירייה קבעה מחירים מופקעים לעלויות הפיתוח, ללא קשר למחירים מקובלים כמתחייב מהוראות נוהל משרד הפנים. תחשיבי העירייה יצרו תעריפים שאינם הולמים את הוצאותיה בהתקנת תשתות הסלילה והתיעול מחד-גיסא, ואת ההכנסות הצפויות לה מהיטלי סלילה ותיעול מבעלי הנכסים מאידך. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד אילן רובינשטיין וחננאל שועי, וטרם הוגש כתב הגנה.

 

הניסיון והמקצועיות שלנו. ההצלחה שלך.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר, להכיר משרד עורכי דין מנוסה, אינטליגנטי אלגנטי ומחויב תמיד להצלחת הלקוח